REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ
Rehberlik; bireyin kendisini tanıyabilmesi, problemlerini çözebilmesi gerçekci kararlar alabilmesi, çevresiyle uyum sağlayabilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.  Rehberliği; eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel rehberlik ve aile rehberliği olmak üzere dört grupta topluyoruz.

EĞİTSEL REHBERLİK
Öğrencilerin eğitsel ve kişisel ihtiyaçlarının tespit edilmesi, öğrencilere programlı ve disiplinli ders çalışma alışkanlığı kazandırılması, çalışmayı ve başarıyı engelleyen dikkat dağınıklığı ve motivasyon eksikliğinin giderilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilerek öğrencilerin eksiklerinin belirlenmesi, devam-devamsızlık takibi, ödev kontrolleri. eğitsel rehberliğin faaliyetleri arasında yer alır.

MESLEKİ REHBERLİK
Öğrencileri bilgi, beceri ve yeteneklerini belirleyerek öğrencileri uygun meslek ve alan seçimi yapabilmeleri noktasında bilgilendirmek ve yönlendirmek mesleki rehberliğin asıl faaliyet alanıdır.

KİŞISEL REHBERLİK
Ögrencilerde, sınava yakın kendini gösteren sınav kaygısı ve stresini giderici çalışmalar yapılması, Öğrencilerin aile ve arkadaslarıyla yaşadığı problemlerin çözülmesi ve onlara her yönden psikolojik destekler verilmesi, özgüveni gelişmiş çağdaş bir gençliğin yetiştirilmesi, kişisel rehberliğin faaliyet alanına girer.

AİLE REHBERLIĞİ
Öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek, başarılarını artırmak için öğrenci-veli-kurum işbirliği şarttır. Velilerimizin çocuklarıyla doğru iletişim kurmaları, sınav döneminde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi aile rehberliğinin faaliyet alanına girer.

REHBERLİK SERVİSİMİZDEN BİRKAÇ ÖNERİ
Sınava hazırlanırken hayattan tümüyle soyutlanmayınız. Ders dışı etkinliklere de derslerinizi aksatmadan zaman ayırınız. İnanmak, başarmanın yarısıdır; siz de başaracağınıza inanınız. Çalışmalarınızı düzenli, sürekli ve inançlı bir biçimde yürütünüz. Başarılarınızda kendinizi ödüllendiriniz. Başarmak için üç altın anahtarınız olsun: Vazgeçme, Erteleme, Üşenme!
“Kaplumbağaya dikkat et; ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir.”James B. Conant

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SERVİSİMİZİN ÇALIŞMALARI
Marka Piramit Kursu’nda ölçme ve değerlendirme servisi, rehberlik servisi ve zümre başkanları sürekli diyalog halindedir. Ders sınavı, tarama sınavı ve deneme sınavı sonuçları ölçme ve değerlendirme servisimizce zümre başkanlarına ulaştırılır. Zümre başkanları, kendi zümrelerindeki öğretmenleri toplayarak sınav sonuçlarını değerlendirir. Alınan kararlar ölçme ve değerlendirme servisine bildirilir. Ölçme ve değerlendirme servisi, rehberlik servisiyle ortak bir çalışma yürüterek hangi sınıflarda hangi derslerden takviye yapılması gerektiğini belirler ve bunun programını yaparak zorunlu etüt dersleri uygulamasını başlatır. Marka Piramit Kursu’nda ölçme ve değerlendirme servisince yürütülen ödev takibi sonuçlarına göre öğrencilere hangi derslerden ceza ödevleri verilmesi gerektiğini ölçme ve değerlendirme servisimiz belirler Ölçme ve Degerlendirme Servisimiz, uygulamanın sonuçlanını rehberlik servisine ulaştırır.

“Geleceğinizi Saglam Temeller Üzerine Kurunuz.”