“Kurumumuz Butik Dershane” formatında olup sınıflarımız 6,8 ve 10’ar kişiliktir.